top of page

DESIGNER TOYS

DESIGNER TOY - Dog
DESIGNER TOY - Seven
DESIGNER TOY - Desire
REACHING
CREATURES
DESIGNER TOY - Scars

Mario Pasetto’s Designer Toys zijn echte aandachttrekkers. Sommige van deze fantasierijke sculpturen hebben een gesloten vorm, andere zijn open of bestaan uit meerdere losse delen. Wat ze gemeen hebben, zijn hun organische vorm en kleurrijke uiterlijk. Mario gebruikte hiervoor mixed media-technieken, aerosol paint en een flinke dosis creativiteit. De kunstobjecten waren de afgelopen jaren te zien tijdens exposities en zijn nu in privébezit.

Mario Pasetto’s Designer Toys immediately catch the eye. Some of these imaginative sculptures have a closed form, whereas others are open or consist of separate parts. What they have in common, is their organic form and colourful appearance. Mario used mixed media techniques and aerosol paint to make them and added quite some creativity in the process. The art objects were on display at expositions over the past few years and are now privately owned.

bottom of page