PAINTINGS BEAUTIFUL CITY

Beautiful City vloeide voort uit Mario’s fascinatie voor het lichtspectrum dat hij in grote steden waarneemt. Hier combineert hij elementen uit zijn andere twee stijlen. Met helder kleurgebruik en vlakverdeling gaat hij op geheel eigen wijze abstract pointillistisch te werk en neemt de kijker mee in een lichtschouwspel dat schittert tegen heldere, soms donkere hemels.

Beautiful City emerged from Mario’s fascination for the light spectrum that he observes in big cities. In this theme, he combines elements from his other two styles. By using colours and division of surface, he applies paint in his very own, abstract pointillist manner, showing the viewer a spectacle of lights shining across clear, sometimes dark skies.

 © 2004 MARIO PASETTO