top of page

BIOGRAPHY

Veelzijdig kunstenaar met Italiaans-Nederlandse roots

 

Mario Raffael Enrico Pasetto (1975) voelt al sinds zijn kinderjaren een diepgewortelde creativiteit. Zijn liefde voor thema’s als natuur en vrijheid vonden hun weg in zijn vele tekeningen. Mario volgde zijn gevoel en liet zijn talent verder tot ontwikkeling komen aan de Kunstacademie St. Joost te Breda. Direct na het behalen van zijn Bachelor of Design ging hij aan de slag als professioneel kunstenaar en ontwerper.

 

Zijn kunstwerken kenmerken zich veelal door zijn grafische achtergrond. Zowel vlakverdeling, patroonvorming en herhaling als contrastrijk en helder kleurgebruik voeren hier de boventoon.

Mario deinst niet terug voor megaprojecten in opdracht, maar maakt met evenveel plezier kleiner werk vanuit zijn eigen passie om te creëren. Zijn werk blinkt uit in originaliteit en heeft tegelijkertijd een tijdloze uitstraling.

and-2643.JPG

Versatile artist with Italian/Dutch roots

Mario Raffael Enrico Pasetto (1975) has felt a

deep-rooted creativity since his early childhood. His love for themes such as nature and freedom found their way in his many drawings. Mario followed his heart and let his talent develop at the School of Fine Art and Design in Breda, the Netherlands. Right after he earned his Bachelor of Arts degree in Design, he started working as a professional artist and designer.

His pieces of art can, for the greater part, be characterized by his background in graphic design. Surface division, pattern and repetition combined with bright, contrasty use of colour best describe his artistic style. Mario does not hesitate to accept big art projects, but equally enjoys working on smaller art pieces sprouting from his own passion to create. His work is truly exceptional in originality and has, at the same time, a timeless appearance.

bottom of page